// -- Deluxe Tuner Style Names var itemStylesNames=["Transparancy",]; var menuStylesNames=[]; // -- End of Deluxe Tuner Style Names //--- Common var isHorizontal=1; var smColumns=1; var smOrientation=0; var dmRTL=0; var pressedItem=-2; var itemCursor="pointer"; var itemTarget="_top"; var statusString="link"; var blankImage="deluxe-menu.files/blank.gif"; var pathPrefix_img=""; var pathPrefix_link=""; //--- Dimensions var menuWidth=""; var menuHeight=""; var smWidth=""; var smHeight=""; //--- Positioning var absolutePos=0; var posX="20px"; var posY="120px"; var topDX=0; var topDY=0; var DX=-5; var DY=0; var subMenuAlign="left"; var subMenuVAlign="top"; //--- Font var fontStyle=["normal 13px Verdana","normal 13px Verdana"]; var fontColor=["white","white"]; var fontDecoration=["none","none"]; var fontColorDisabled="#AAAAAA"; //--- Appearance var menuBackColor=""; var menuBackImage=""; var menuBackRepeat="repeat"; var menuBorderColor="#AAAAAA"; var menuBorderWidth=0; var menuBorderStyle="none"; //--- Item Appearance var itemBackColor=["Black","#71b929"]; var itemBackImage=["",""]; var beforeItemImage=["",""]; var afterItemImage=["",""]; var beforeItemImageW=""; var afterItemImageW=""; var beforeItemImageH=""; var afterItemImageH=""; var itemBorderWidth=0; var itemBorderColor=["",""]; var itemBorderStyle=["none","none"]; var itemSpacing=0; var itemPadding="5px"; var itemAlignTop="left"; var itemAlign="left"; //--- Icons var iconTopWidth=16; var iconTopHeight=16; var iconWidth=16; var iconHeight=16; var arrowWidth=9; var arrowHeight=9; var arrowImageMain=["","deluxe-menu.files/arrv_anim_1o.gif"]; var arrowWidthSub=0; var arrowHeightSub=0; var arrowImageSub=["deluxe-menu.files/arrv_anim_1o.gif","deluxe-menu.files/arr_double_1o.gif"]; //--- Separators var separatorImage="deluxe-menu.files/sep_grey.gif"; var separatorWidth="80%"; var separatorHeight="3px"; var separatorAlignment="center"; var separatorVImage=""; var separatorVWidth="5px"; var separatorVHeight="16px"; var separatorPadding="0px"; //--- Floatable Menu var floatable=0; var floatIterations=5; var floatableX=1; var floatableY=1; var floatableDX=5; var floatableDY=5; //--- Movable Menu var movable=0; var moveWidth=12; var moveHeight=24; var moveColor="#AAAAAA"; var moveImage="deluxe-menu.files/movepic2.gif"; var moveCursor="move"; var smMovable=0; var closeBtnW=15; var closeBtnH=15; var closeBtn=""; //--- Transitional Effects & Filters var transparency="80"; var transition=24; var transOptions="bands=20, direction=down"; var transDuration=300; var transDuration2=200; var shadowLen=0; var shadowColor="#B0B0B0"; var shadowTop=0; //--- CSS Support (CSS-based Menu) var cssStyle=0; var cssSubmenu="submenu"; var cssItem=["itemNormal","itemOver"]; var cssItemText=["itemTextNormal","itemTextOver"]; //--- Advanced var dmObjectsCheck=0; var saveNavigationPath=1; var showByClick=0; var noWrap=1; var smShowPause=200; var smHidePause=1000; var smSmartScroll=1; var topSmartScroll=0; var smHideOnClick=1; var dm_writeAll=0; var useIFRAME=0; var dmSearch=0; //--- AJAX-like Technology var dmAJAX=0; var dmAJAXCount=0; var ajaxReload=0; //--- Dynamic Menu var dynamic=0; //--- Popup Menu var popupMode=0; //--- Keystrokes Support var keystrokes=0; var dm_focus=1; var dm_actKey=113; //--- Sound var onOverSnd=""; var onClickSnd=""; var itemStyles = [ ["itemBackColor=transparent,#71b929","fontColor=white,white","CSS=topItemNormal,topItemOver","CSSText=topItemTextNormal,topItemTextOver"], ]; var menuStyles = [ ["CSS=topMenu"], ]; var menuItems = [ ["Forside","StandardPage.asp?PgID=70&mID=92", "", "", "","_top","0", "", "", "", "", ], ["Om Projektet","StandardPage.asp?PgID=75&mID=93", "", "", "","_top","0", "", "", "", "", ], ["Cykelbyerne","", "", "", "","_top","0", "", "", "", "", ], ["|Middelfart kommune","StandardPage.asp?PgID=78&mID=99", "", "", "","_top","", "", "", "", "", ], ["|Svendborg kommune","StandardPage.asp?PgID=77&mID=119", "", "", "","_top","", "", "", "", "", ], ["|Esbjerg kommune","StandardPage.asp?PgID=79&mID=127", "", "", "","_top","", "", "", "", "", ], ["|Kolding kommune","StandardPage.asp?PgID=81&mID=128", "", "", "","_top","", "", "", "", "", ], ["|Flensborg kommune","StandardPage.asp?PgID=109&mID=100", "", "", "","_top","", "", "", "", "", ], ["|Kiel kommune","StandardPage.asp?PgID=103&mID=129", "", "", "","_top","", "", "", "", "", ], ["Aktiviteter","", "", "", "","_top","0", "", "", "", "", ], ["|Møder og studieture","StandardPage.asp?PgID=89&mID=121", "", "", "","_top","", "", "", "", "", ], ["|Cykelpolitik","StandardPage.asp?PgID=85&mID=122", "", "", "","_top","", "", "", "", "", ], ["|Cykelhandlingsplan","StandardPage.asp?PgID=88&mID=123", "", "", "","_top","", "", "", "", "", ], ["|CO2-regnskab","StandardPage.asp?PgID=84&mID=125", "", "", "","_top","", "", "", "", "", ], ["|Pendling","StandardPage.asp?PgID=82&mID=124", "", "", "","_top","", "", "", "", "", ], ["|Cykelturisme","StandardPage.asp?PgID=201&mID=126", "", "", "","_top","", "", "", "", "", ], ["|Børn og unge","StandardPage.asp?PgID=80&mID=120", "", "", "","_top","", "", "", "", "", ], ["PR ","StandardPage.asp?PgID=102&mID=97", "", "", "","_top","0", "", "", "", "", ], ["Kontakt","StandardPage.asp?PgID=76&mID=98", "", "", "","_top","0", "", "", "", "", ], ["|Kontakt","StandardPage.asp?PgID=98&mID=172", "", "", "","_top","", "", "", "", "", ], ["|Who's who","", "", "", "","_top","", "", "", "", "", ], ["||Esbjerg","StandardPage.asp?PgID=121&mID=174", "", "", "","_top","", "", "", "", "", ], ["||Kolding","StandardPage.asp?PgID=123&mID=175", "", "", "","_top","", "", "", "", "", ], ["||Middelfart","StandardPage.asp?PgID=122&mID=176", "", "", "","_top","", "", "", "", "", ], ["||Svendborg","StandardPage.asp?PgID=124&mID=177", "", "", "","_top","", "", "", "", "", ], ["||Flensburg","StandardPage.asp?PgID=126&mID=178", "", "", "","_top","", "", "", "", "", ], ["||Kiel","StandardPage.asp?PgID=125&mID=179", "", "", "","_top","", "", "", "", "", ], ]; dm_init();