Cykelhandlingsplan
  • Alle kommuner har udarbejdet en handlingsplan for, hvordan de vil nå de mål, der er opstillet i cykelpolitikken.
En plan for fremtiden
På baggrund af cykelpolitikken har alle 6 cykelbyer udviklet en (og i enkelte tilfælde revideret eksisterende) cykelhandlingsplan, som ved projektets afslutning er tæt på at være vedtaget alle steder. 

Cykelhandlingsplanen er et vigtigt værktøj for politikere og forvaltninger, da den indeholder en liste over konkrete handlinger, som skal støtte op om de politiske visioner, og derfor kan den hjælpe med at prioritere indsatsen i forbindelse med kommunens budgetforhandlinger.

Cykelhandlingsplanerne, som er udarbejdet i Cykler uden grænser, indeholder en bred vifte af konkrete tiltag, der både inkluderer ”bløde” tiltag som kampagner og kommunikationsindsatser samt ”hårdere” infrastrukturtiltag. Fokus på kombinationen af kampagner og forbedring af infrastruktur har været en vigtig læring for deltagerne i projektet. Særligt studieturene og kortlægningen af best practice indenfor cykelfremme har givet projektmedarbejderne i de 6 cykelbyer viden om, at cykelinfrastruktur i sig selv ikke motiverer borgerne til at cykle, og at det derfor er vigtigt at kombinere med fokus på adfærd.

Byplanlægger Christian Hagge, Flensburg:

” Før troede jeg, at fremme af cykeltrafik var et spørgsmål om udbygning af infrastrukturen. Gennem projektet "Cykling uden grænser" er jeg blevet bevidst om, hvor stor en indflydelse kommunikation og kampagner har. ”

Herunder kan du downloade byernes handlingsplaner:

Flensborg

Kolding (høringsudgave)

Middelfart

Kiel (2008 - en ny handlingsplan er under udarbejdelse)

Esbjerg (kommer snarest)

Svendborg (kommer snarest)

De 6 byer har arbejdet ud fra en fælles procesplan, som kan downloades her.

Ud og HJEM


På cykel i hverdagen – til job og uddannelse
Fuld fart frem


Børn og unge på cykel
CYKELTURISME


Turister på cykel i regionen
  Projektet er medfinancieret af