Cykelpolitik
  • Alle kommuner har udarbejdet en lokal cykelpolitik med målsætninger for cykeltrafikken i kommunen.
  • Både borgere og politikere er blevet inddrage i processen for at sikre forankring og bredt ejerskab

Mål for cykelområdet

Det er af afgørende betydning, at aktiviteterne til fremme af cykeltrafik i Cykler uden grænser bliver politisk forankret! Al erfaring viser, at politisk ejerskab er en vigtig forudsætning for, at indsatserne til fremme af cykeltrafikken bliver af vedvarende karakter. Alle deltagende kommuner skal derfor udarbejde en lokal cykelpolitik med målsætninger for cykeltrafikken i kommunen.

Forud for projektets start var der ingen af de 6 cykelbyer, som havde en egentlig cykelpolitik. De fleste kommuner arbejdede ud fra cykelstiplaner, men ikke en egentlig politisk forankret vision og målsætning for cykeltrafik. Et vigtigt element i projektet har derfor været at hver kommune har formuleret en cykelpolitik, som indeholder formulering af de overordnede politiske visioner og mål for cykeltrafikken.

Cykelpolitikken er blevet udviklet med afsæt i procesplanen for cykelpolitikken Den lægger vægt på en høj grad af involvering af politikere, borgere og andre interessenter i formuleringen af cykelpolitikken, hvilket har været med til at sikre en bred lokal forankring af cykelfremme i kommunerne. For især at sikre et politisk ejerskab, som er en vigtig forudsætning for at cykelfremme bliver af vedvarende karakter, skal cykelpolitikken vedtages på politisk niveau. Dette er med til at sikre, at cykelpolitikken bliver set i forhold til kommunens øvrige politikker, strategier og planer. Involvering af borgere og interessenter er et vigtigt element i procesplanen for cykelpolitikken. Det kan fx gøres med et visionsseminar, som blandt andre Svendborg Kommune gennemførte for at få input til cykelpolitikken.

Cykelpolitikken skal fastslå de overordnede politiske visioner og mål og sikre, at cykelpolitikken ses i sammenhæng med øvrige politikker, strategier og planer i den enkelte kommune.
Udarbejdelsen af politikkerne skal ske med inddragelse af både borgere og politikere for at sikre bred lokal forankring og ejerskab.

Billederne er fra visionsseminar i Flensborg.

 
Visionsseminar i Svendborg Kommune
For at få input til formulering af cykelpolitikken afholdt Svendborg Kommune et visionsseminar, hvor borgere, eksterne interessenter, politikkere, medarbejdere på tværs af forvaltninger diskuterede visioner og konkrete tiltag til fremme af cykeltrafikken i kommunen. Der deltog 35 personer i seminaret, og resultatet blev en lang liste med forslag til konkrete tiltag, som Svendborg Kommune har anvendt og prioriteret i forbindelse med cykelhandlingsplanen.

Læs her om Svendborg Kommunes vision og mål for cykeltrafikken og om de indsatsområder kommunen har valgt at prioritere:
 


Herunder kan downloades de øvrige byers cykelpolitikker:
Kolding (integreret i Cykelhandlingsplanen)
Kiel (fra 2008)

 

Ud og HJEM


På cykel i hverdagen – til job og uddannelse
Fuld fart frem


Børn og unge på cykel
CYKELTURISME


Turister på cykel i regionen
  Projektet er medfinancieret af