Cykelregnskab - inkl. CO2-beregning for cykeltrafik
  • Kommunerne har i 2011 og 2012 udarbejdet cykelregnskaber med CO2-beregninger til dokumentation af cykeltrafikkens CO2-påvirkning.
Synliggørelse af effekterne

Et cykelregnskab indeholder en lang række nøgletal for cykeltrafikken og tager temperaturen på borgernes mening om kommunen som cykelby.

Cyklisterne er de bedste til at vurdere om kommunens cykelfaciliteter er gode nok. Derfor har projektpartnerne gennemført en borgerundersøgelse, hvor cyklister og ikke-cyklister i kommunen er blevet spurgt om deres transportvaner, begrundelser for valg af transportmiddel og ikke mindst, hvad der kunne motivere dem til at cykle mere.

Borgerundersøgelsen blev gennemført i september 2012 i alle 6 byer.
 

Med forbehold for cykelbyernes forskelligheder i cykelkultur, topografi og befolkningssammensætning, viser borgerundersøgelserne, at Flensborg, Kiel og Svendborg er klare topscorere med hensyn til respondenter, der cykler dagligt eller et par gange om ugen.

Til gengæld er cyklisterne i Esbjerg de mest tilfredse med deres cykelby, idet over 60 % af cyklisterne mener, at Esbjerg er en god eller meget kommune at cykle i. Tilsvarende er det under 10 % af cyklisterne i Flensburg, som mener at Flensburg er en god eller meget god cykelby.

Resultaterne fra borgerundersøgelsen bruges dog primært til at sammenligne data for hver kommune fra år til år. Hermed fokuseres på udviklingen i borgernes tilfredshed med cykelforhold i kommunen. 

CO2-effekt af cykeltrafik

Cykelregnskaberne benytter en nyudviklet beregningsmodel for Co2-effekt at cykeltrafik. Datagrundlaget for beregningen er CO2-fortrængningseffekten, som er beregnet til 79 g CO2/km på cykel. Beregningsmodellen ser således ud:

Antal km cyklet pr. dag/gennemsnit i kommunen * 365 dage * Antal indbyggere * 79g CO2/km på cykel

Eksempel: Beregning af CO2 effekt i Esbjerg Kommune

1,43 km/borger/dag * 365 dage * 91.809 borgere over 16 år * 0,079 kg CO2 /km på cykel=3.785.657 kg CO2 = 3.786 tons CO2 i 2011. 


Herunder kan downloades byernes cykelregnskaber inkl. CO2-regnskab.

 
Middelfart Kommune
D. 20. januar 2011 offentliggjorde Middelfart resultaterne af deres første transportvaneundersøgelse fra 2010, herunder CO2-regnskab for cykeltrafikken i Middelfart Kommune. 
Læs bl.a. om, hvor meget CO2 kommunen sparer ved cykling i folderen her:Transportvaner - sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune 

Kolding Kommune 
D. 20. januar 2011 offentliggjorde Kolding resultaterne af deres transportvaneundersøgelse fra 2010, herunder CO2-regnskab for cykeltrafikken i Kolding Kommune. Læs bl.a. om, hvor meget CO2 kommunen sparer ved cykling i præsentationen her:

Svendborg Kommune
D. 13. april 2011 sendte Svendborg sit nye Cykelregnskab til offentlig høring. Høringsperioden slutter d. 11. maj. Læs om resultaterne fra borgerundersøgelsen og cykeltrafikkens afledte CO2-besparelser her:
 
 

 

Ud og HJEM


På cykel i hverdagen – til job og uddannelse
Fuld fart frem


Børn og unge på cykel
CYKELTURISME


Turister på cykel i regionen
  Projektet er medfinancieret af