Pendling på cykel

25-30 % af den samlede CO2-udledning stammer fra den motoriserede transport, og da en stor del af denne transport er pendling til og fra arbejder, ligger der et stort potentiale i at flytte pendlere fra bilen til cyklen. Flere pendlere på cykel betyder færre bilister og dermed en reduktion i CO2-udledningen. Derfor blev pendlere en vigtig målgruppe i projektet.

Arbejdsgruppen startede med at udveksle erfaringer om kampagner og initiativer om, hvordan man kan få flere pendlere til at cykle. Hver by udarbejdede en liste over erfaringer, som herefter blev drøftet i gruppen og dannede baggrund for udvikling af nye kampagnekoncepter. Der blev også kigget på ”best practice”-erfaringer fra andre cykelbyer, hvilket resulterede i et ”Experience paper”

Desuden er der blevet udarbejdet et faktaark med gode argumenter for at bruge cyklen som transportmiddel til og fra arbejde.


Kampagnen "Vi cykler stadig til Arbejde"

Inspireret af den danske forårskampagne ”Vi Cykler til Arbejde” diskuterede arbejdsgruppen, hvordan man motiverer medarbejderne til også at cykle til arbejde om efteråret, når det bliver koldere og mørkere.

Kampagnen, der er målrettet medarbejdere på alle typer af arbejdspladser, har vist sig at motivere både nye og ”gamle” cyklister, så udfordringen var at udvikle et koncept, der kunne fastholde medarbejdernes nye, gode cykelvaner fra foråret.

Resultatet blev en efterårskampagne med titlen ”Vi Cykler Stadig til Arbejde”. En del af kampagnen går ud på at udfordre forestillingen om, hvor mange dage man kan cykle. Deltagerne skal nemlig gætte på inden kampagnestart, hvor mange cykelture til og fra arbejde, de tilbagelægger i regnvejr i hele kampagneperioden. Herefter registrerer de løbende, hvor mange regnvejrsdage, det rent faktisk bliver til, og forhåbentligt oplever deltagerne, at tung dagsregn hører til sjældenheder og får dokumentation for det sort på hvidt.

Kampagneansvarlig i Middelfart Kommune Henrik Christoffersen fortæller om kampagnen:

”Vi ønskede at lave en pendlerkampagne, som fastholdt og forlængede cyklisternes engagement på cyklen ved ugentligt, at præsentere dem for de gode ting som cyklismen medfører. Temaerne har spændt fra lygter, synlighed og trafiksikkerhed - klima, CO2 og nedbør samt sundhed, stolthed og kollegialt fællesskab. Altså både at nedbryde de typiske barrierer for cykling i den mørke kolde tid og samtidig fortælle, hvor godt det er, at man har valgt cyklen. Som planlægger har jeg fået et stort kendskab til kommunens cyklister helt ned til individniveau ud fra de få oplysninger, der indtastes i deltagerskemaet. Nu ved jeg, at 7 ud af 10 alligevel cykler turene med regnvejr og bruger i gennemsnit 20 minutter frem og tilbage. Overordnet set ved jeg også, at kampagnen løber rundt ved, at den hvert år har haft mindst 10% nye cyklister, sparet samfundet for 3 ton CO2 og samfundsøkonomisk haft en gevinst svarende til mere end 30.000 kr. i de 4 uger, som kampagnen forløber.”

Kampagnen startede som et pilotprojekt i Middelfart Kommune, men spredte sig hurtigt til Svendborg, Esbjerg og Kolding. I efteråret 2012 nåede den også over den tyske grænse, hvor Flensborg gennemførte en lokalt tilpasset udgave kaldet ”Wir Radeln Immer noch zur Arbeit”. Kampagnen blev en kæmpe succes med 149 hold tilmeldt fordelt på 75 organisationer og virksomheder. I alt cyklede 500 borgere i Flensborg 62.243 km i forbindelse med kampagnen, og evalueringen viste, at 20 % af deltagerne var nye cyklister.

Alexandra Schütte, projektleder i Flensburg:

"I forbindelse med "Cykling uden grænser" udviklede vi mange nye ideer, som vi kunne bruge i Flensborg. Den overvældende succes for kampagnen" Vi cykler stadig til arbejde" er et smukt resultat af det inspirerende grænseoverskridende samarbejde."

Her kan du downloade flyer og poster fra kampagnen i Flensborg.

Læs mere om kampagnen i denne præsentation "VCSTA - Pendlere skal nurses" og i evalueringen af kampagnen.

 

Kampagnemateriale kan downloades her:

Skabelon til mail

Deltagerskema

Indstik til Melfarposten

Alle dokumenterne kan downloades i Word- og Excelfiler her.

Ud og HJEM


På cykel i hverdagen – til job og uddannelse
Fuld fart frem


Børn og unge på cykel
CYKELTURISME


Turister på cykel i regionen
  Projektet er medfinancieret af