Børn og unge

En rask cykeltur er et vigtigt bidrag til børn og unges daglige motion, og jo tidligere man sætter ind, jo nemmere bliver det at ændre folks transportvaner. 

Undersøgelser viser, at fysisk aktive børn har mindre risiko for at blive overvægtige eller blive ramt af alvorlige livsstilssygdomme senere i livet, og at børn, der cykler til skole, er mere aktive dagen igennem end børn, der bliver kørt i bil til skole.

Derfor har arbejdsgruppen haft fokus på at kortlægge best practice om, hvordan man kan motivere flere børn og unge til at cykle. Herudover har arbejdsgruppen delt deres erfaringer fra lokale aktiviteter for børn og unge og arbejdet med udvikling af nye tiltag, som kampagnen Trafiksundhed - Vuffor D’.

Trafikssundhed - Vuffor D? 

Kampagnen ”Trafiksundhed - Vuffor D?” er målrettet 6. klassetrin og er udviklet af Kolding Kommune og Svendborg Kommune i fællesskab for at motivere flere elever til at cykle til og fra skole og sætte fokus på den landsdækkende cyklistprøve, som afholdes hvert år.

Kampagneansvarlig i Kolding Kommune Shahin Amirian forklarer, at kampagnen blev til ud fra et ønske om at sætte fokus på fordelene ved at cykle til skole og samtidig minde eleverne om, hvordan man skal færdes i trafikken. 

Kampagnen skulle målrettes elever i 6. klasser, som alle fik udleveret en pose med et opgavehæfte, en drikkedunk og en nøglesnor. Ved at løse forskellige opgaver om at gebærde sig i trafikken deltog eleverne i en konkurrence med flotte præmier. Desuden fik de udleveret køleskabsmagneter med gode trafikråd for at minde forældrene om deres ansvar i forhold til at få de unge op på cyklen. 

Kolding Kommune har modtaget mange positive tilbagemeldinger fra skolerne om kampagnen blandt andet fra Lyshøjskolen, hvor skoleinspektør Jørn Jørgensen fortæller:

"Kampagnematerialet blev rigtig godt modtaget af 6. klasserne her på Lyshøjskolen. Langt de fleste af 6. klasses eleverne cykler allerede, men kampagnen sætter et frisk fokus på gode cykelvaner – og det er sundt at blive mindet om. I forbindelse med kampagnen kunne vi se, at stort set alle elever bar cykelhjelm og opførte sig ordentligt på cyklen, så det er fint at blive mindet om, hvor vigtigt det er med gode cykelvaner."

I Svendborg udsprang kampagnen af lokale udfordringer. For det første havde kommunen oplevet faldende tilslutning til den årlige cyklistfinale i forbindelse med Cyklistprøven for 6. klasserne. For det andet medførte ændringer i skolestrukturen, at mange af de store elever efter sommerferien fik længere vej til skole på grund af skolesammenlægninger. Svendborg Kommune ønskede derfor at motivere de store elever til at bruge cyklen til deres nye skole.

Sundhedskonsulent Mette Machon Balle fra Svendborg Kommune giver projektet en del af æren for, at kampagnen blev udviklet og gennemført:

"Cykler uden grænser var helt klart med til at sætte gang i arbejdet med kampagnen, og samarbejdet med specielt Kolding Kommune var med til, at kvalificere indsatsen," siger hun. 

De to kommuner lavede fælles udbudsmateriale og fik kampagnematerialet lavet sammen, hvilket også reducerede de økonomiske omkostninger ved at udvikle kampagnen.

Kampagnen bevirkede i Svendborg, at næsten alle kommunens klasser dette år deltog i cyklistfinalen, hvilket indikerer, at skolerne igen har taget cyklistprøven op for 6. klasserne og dermed sat fokus på brug af cyklen. 

Herunder kan downloades dokumenter til kampagnen:
Kolding

SvendborgFokus på skolerne
Ud over Vuffor D?-kampagnen har der været mange andre aktiviteter med udgangspunkt i skolerne:

Skolestartspakke
Kommunerne har i fællesskab udviklet et koncept for en skolestartspakke, der tilbydes udvalgte elever ved skolestart.

Kolding Kommune valgte fx at give en cykelgave til 6. klasses eleverne ved skolestart, som indholdt rygsæk, T-shirt, spillekort og drikkedunk.

6. klasses eleverne har nået en alder, hvor de er parate til selv at cykle, og bliver de først vant til at cykle til og fra skole, giver man dem samtidig nogle gode vaner til resten af livet. 

Målet med kampagnen var, at få flere til at cykle og samtidig minde eleverne på de gode cykelvaner.

Se her cykelfolderen til eleverne og beskrivelse af skolestartspakken på kommunens hjemmeside

Cykeldag 

Kommunerne har i fællesskab udviklet et koncept for en årlig cykeldag på skolerne. Cykeldagen indeholder cyklistprøver, demonstrationer af cykler og cykelværksted.

Cyklistprøver
Der er forskellige traditioner og lovgrundlag for cyklistprøver i Danmark og Tyskland. Kommunerne har derfor på baggrund af de forskellige erfaringer udviklet et nyt fælles koncept for cyklistprøver, der skal sikre større motivation til at cykle.

Sikre skolevejsplaner
Kommunerne har i fællesskab udviklet et koncept for kortlægning af elevernes skolevej samt udarbejdet en sikker skolevejsplan for gang, cykel og bus. 
Gode råd og inspiration til cykel- og trafiktræning for børn
www.cykelleg.dk
www.sikkertrafik.dk
www.dcf.dk/boern
Ud og HJEM


På cykel i hverdagen – til job og uddannelse
Fuld fart frem


Børn og unge på cykel
CYKELTURISME


Turister på cykel i regionen
  Projektet er medfinancieret af