Cykler uden grænser
- et cykelfremmeprojekt i 6 danske og tyske byer


Cykelbyerne Middelfart, Esbjerg, Kolding, Svendborg, Flensborg og Kiel har de sidste tre år (2010-2012) arbejdet sammen om for at få flere til at cykle.

Deres mål har været at arbejde systematisk og målrettet med cykelfremme og dermed udnytte de næsten ubegrænsede fordele der er ved at få flere cyklister i regionen.

En målrettet indsats for mere cykeltrafik medvirker til at reducere trafikkens bidrag til CO2-udledningen, forbedre folkesundheden samt afhjælpe den stadig voksende trængsel i byerne.
 
Ved at indsamle og dele viden og erfaringer med fremme af cykeltrafik er byerne blevet bedre rustet til at fremme brugen af cyklen.
Kommunerne har bl.a. udviklet og gennemført en lang række kampagner og aktiviteter med fokus på pendling, børns og unges brug af cyklen samt cykelturisme - lokalt og på tværs af grænsen!
 
Projektet er medfinansieret af INTERREG 4 A-programmet Syddanmark Schleswig-K.E.R.N. med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Middelfart Kommune har som lead partner været hovedansvarlig for gennemførelse af projektet. 
 
 
Politikker og planer
I løbet af projektet har de 6 kommuner udarbejdet lokale cykelpolitikker og cykelhandlingsplaner, der begge er vedtaget på politisk niveau (ved projektets afslutning er de sidste byer ved at godkende og vedtage deres cykelhandlingsplan). 

Derudover har kommunerne i fællesskab udarbejdet et fælles koncept for en CO2-beregning for cykeltrafikken, der kan dokumentere den CO2-reduktion, som indsatserne til fremme af cykeltrafik medfører. Projektet har også det helt klare sigte, at både de lokale politikere og borgerne involveres, så projektet forankres lokalt.

Middelfart Kommune bærer som lead partner hovedansvaret for gennemførelse af projektet.

Konference om økonomiske aspekter ved cyklisme 6. september 2012 i Middelfart

D. 6. september 2012 afholdt Cykler uden grænser en temadag om de økonomiske aspekter ved cyklisme. Læs om resultaterne af dagen her!
Ud og HJEM


På cykel i hverdagen – til job og uddannelse
Fuld fart frem


Børn og unge på cykel
CYKELTURISME


Turister på cykel i regionen
  Projektet er medfinancieret af